Det här är en arkivsida från barniuppsala.se

Muséer och utställningar

Visste du

att det finns ett museum i domkyrkans torn, ett fängelsemuseum i Gävle och en utställning med karnevalsdräkter i Gimo? Nu vet du det. Snart vet du även att Uppsala län stoltserar med  två sjöfort som är öppna för besökare, mumier och en utställning om mannen som uppfann skiftnyckeln.

Med hjälp av vår karta och texterna nedan kan du hitta de bästa av länets museer och utställningar.

Industri, teknik och försvarsmakt

Hantverk, industri och näringsliv

Pythagoras Industrimuseum

Den gamla motorfabriken har blivit museum. Här hittar du gamla motorer och verktyg så väl som en välbevarad fabriksmiljö. I den gamla packhallen har man skapat ett lekland med motortema och flera aktiviteter som är tänkta att lära barnen om mekanik.

J.P. Johanssonmuseet

J.P. Johansson är en av de stora svenska uppfinnarna, han har drygt 100 st uppfinningar registrerade hos patentverket varav den mest kända är skiftnyckeln.

Uppsala Industriminnesförening

Föreningen har samlat föremål, verktyg, dokument och fotografier från ett flertal olika industrigrenar. Här finns även ett antal träfigurer som illustrerar de olika arbeten som gjordes i fabrikerna.

Gottfrid Skytts snickeriverkstad

Här finns en komplett bevarad snickeriverkstad från ca 1926. Du kan även se smedsbostaden och ett antal olika uthus. I närheten finns även en naurstig med informationsskyltar om traktens industrihistoria.

Östervåla hembygdsgård och möbelmuseum

Hembygdsgården består av ett 20-tal byggnader där de äldsta är från 1400-talet och de yngsta från 1900-talet. I ett av husen ryms ett möbelmuseum som visar maskiner och verktyg från ortens storhetstid inom möbelsnickeri. Föreningen har också ett komplett möbelsnickeri som visas efter överenskommelse.

Griggebosågen

En gammal såg från ca 1880. Visas framför allt under Hållnäsveckan.

Läbyvads lantbruksmuseum

Här finner du samlingar av bland annat traktorer, radioapparater och symaskiner.

Lantbruksmuseum

I ladan bredvid biskopsgården finns ett lantbruksmuseum med en stor samling gamla redskap och maskiner.

Vendels hembygdsförening

Föreningen förvaltar Mariebergs gamla skola, ett lantbruksmuseum samt en väderkvarn.

Åsavallen

Hembygdsgården Åsavallen består av ett flertal byggnader där de äldsta är från 1600-talet. Här finns en spinnrocksverstad och utställningar om bland annat postväsende och skola.        http://www.edsbrohembygd.se/

Handelsmuseet Kappen

Museet ligger i en gammal hamnbod. Samlingarna rör framför allt handel men även sjöfart.

Pumphuset

Pumphuset var en gång Uppsalas vattenverk. Här kan du se gamla turbiner, pumpar och tryckklockor.

Bodarna i Fågelsundet

Gamla fiskebodar som inrymmer ett fiskemuseum.

Flottarkojan och varpbåten STORA

I flottarkojan hittar du en utställning om flottning. Sedan kan du ta en åktur på Dalälven med STORA som drivs av en tändkulemotor. Har du fortfarande tid och ork över kan du hyra kanoter.

Öregrunds sjöfartsmuseum

I ett av husen på hembygdsgården finns en samling föremål med anknytning till sjöfarten i området. Ett mindre antal föremål, så som en eka och ett fartygsankare, finns att beskåda utanför museet. Hitta rätt med den här kartan.       

Roslagens Sjöfartsmuseum

På Roslagens Sjöfartsmuseum hittar du allt från båtar och båtmodeller till sågfiskblad och nedtecknade historier om sjörövare och livet till havs. Helt enkelt det mesta som hör sjöfarten till. På backen utanför står det till och med en liten fyr.

Hållnäs hembygdsgård

Hembygdsgården består av en mängs byggnader tillkomna under 1600-1800-talen. I den stora ladan finns en utställning av tutsentals föremål som härrör framför allt från fiskenäringen men även föremål som används vid, lantbruk, jakt och hushållsarbete.

Bruksmuséer

Ullforsbruk

Förutom en genuin bruksmiljö och utställningar i ett flertal hus finns den stora mumblingshammaren utställd på området. Se även:     http://sv.wikipedia.org/wiki/Ullfors           http://www.svetur.se/sv/vallonbruken/products/113238/Ullfors-Bruk/

Mineralmuseum

Här finns en samling av över 500 stenar från hela världen. Museet drivs av Stiftelsen Österbybruks Herrgård.      osterbybruk@telia.com

Dannemora gruvor

Området har ett flertal dagbrott likväl som byggnader som tidigare använts i produktionen. Framtiden för bruket ser för närvarande dyster ut. Se även: http://www.vallonbruken.nu/dokumentarkiv/historiska_kartor/dannemora_gruvor.pdf

Tobo bruksmuseum

I det gamla folkets hus visas utställningar om järnbrukstiden och Elektronikfabriken Monark.

Heby Tegelbruksmuseum

I det gamla bryggeriet finns numera en samling verktyg och foton mm från arbetet med tegeltillverkning. I anslutning till museet finns en konsthall samt en skulpturstig där man går längsmed en stig förbi ett flertal skulpturer. Har man tur kan man även få se en av herr Danells veteranbrandbilar.

Skebobruks museum

Här finner du utställningen om ett av Upplands äldsta järnbruk.

Sala silvergruva

Sala silvergruva togs i drift någon gång under 1400-talet och har varit i drift ända fram till 1962. Nu är anläggningen en turistattraktion där du kan åka ner i underjorden och se resultatet av olika sorters gruvdrift. Här finns även möjlighet att se de gamla bruksbyggnaderna.

Gysinge Bruk

Bruksmiljö och flottningsmuseum.

Österbybruk

På bruksgården finns världens enda kända komplett bevarade vallonsmedja. Här finns även utställningar om vagnar och lantbruk där du bland annat kan se traktorer och ett ånglokomotiv. Se även: http://visituppland.se/sv/Vallonbruken/Osterbybruk/        

Forsmarks bruk

Besök bruket och experimentverkstan, eller varför inte ta en buss tur runt kärnkraftverket och ner i utrymmet för slutförvaring av radioaktivt avfall?

Strömsbergs bruk

En genuin bruksmiljö samt en utställning skogsbruk.

Wira bruk

Bruksmiljö där du kan titta in i de gamla smedjorna.

Teknik

Traktormuseum

Gamla traktorer och stationära motorer från 1800-talet och framåt.

Fyrskeppet Västra Banken

I hamnen ligger Fyrskeppet till allmän beskådan.

Sveriges järnvägsmuseum

Här finns en unik samling av tåg, uniformer och modeller mm från Sveriges 150 år långa järnvägshistoria.

Modelljärnvägens hus

Här finns en stor samling modelljärnvägar med tillhörande miljöer. Utställningen är bara öppen sommartid.

Färsna gård, 4H och veterantraktorutställning

I ladan kan du se ett 20-tal veterantraktorer. På 4H-gården kan du klappa på kaniner, rida på ponnyhästar mm.

Försvar och ordningsmakt

Sveriges Fängelsemuseum

Museet är uppdelat i två byggnader och de två permanenta utställningarna fokuserar på fängeler i två olika århundrade; 1700-tal och 1800-tal.

Norrtälje luftvärnsmuseum

I museet finns vapen, fordon och attiraljer från anläggningens hela historia.

Siaröfortet

Här ligger en gammal befästning komplett med bunkrar och logement.

Batteri Arholma

Här ute i kustbandet ligger en försvarsanläggning från slutet av 1960-talet. Den byggde under det kalla kriget och består av underjordiska bunkrar med utsiktstorn och kanoner.

Nora Hemvärns- och Lottamuseum och Olof Kransmuseet

I Nora Hemvärns- och Lottamuseum kan du se en unik samling av sablar, pokaler, fotografier mm. Museet ligger bredvid museet tillägnat bygdens kanske mest kända målare; Olof Krans, verksam i mitten av 1800-talet.

Hem och vardagsliv

Slott och herresäten

Väsby kungsgård

Hembygdsmuseum med samlingar av vapen, utensilier och musikföremål.

Wenngarns slott

De äldsta delarna av slottet är från 1300-talet. Men slottet som det ser ut idag minner till största delen om 1700-talet.

Rosersbergs slott

Slottet uppfördes ca 1630 av familjen Oxenstierna. 

Skånelaholms slott

Slottet från 1600-talet rymmer såväl slottets inredning i restaurerat skick som utställningar av allmogeföremål och gamla vagnar.

Vasaborgen

I de äldsta delarna av Uppsala slott ordnas det spökvandringar, visningar och event.

Skokloster

Det vackra 1600-talsslottet är hållet i samma skick som på 1700-talet. Här kan du se vackra miljöer såväl som bruks och prydnadsföremål.

Sigtuna rådhus

Rådhuset är oförändrat sedan 1948. (Du hittar rådhuset under utställningar/hus att besöka)

Hus och hem

Björklinge sockens museum

I prästgårdens lada finns en stor samling av föremål från olika tidsepoker.

Erikskulle

Här finner du fler hus från olika epoker och de inrymmer utställningar med föremål härrörande från stenåldern fram till 1900-talet.

Färghandlare Nordströms museum

Ett bevarat borgarhem och en stor samling av olika saker.

Linnémuseet

En av Linnés bostäder som bevarats i ett skick som den såg ut på 1700-talet. Här finns även en samling av Linnés brev och anteckningar.

Disagården

Ett friluftsmuseum där man kan följa årstidernas växlingar och hur de påverkade livet på landsbygden på 1800-talet.

Walmstedstka gården

Ett professorshem så som det såg ut i slutet av 1800-talet.

Olpersgården

Olpersgården har ägts av samma släkt i nästan 400 år. Den nu varande mangårdsbyggnaden byggdes efter en brand 1815. Stora delar av väggar och tak är dekorerade av allmogekonstnären Hans Wikström.

Kvekgården

Kvekgården är en Upplandsgård från sent 1700-tal. Den används nu som friluftsmuseum och är platsen för fler lokala festligheter.

Österfärnebo

En av mycket få byar i landet som aldrig gick i laga skifte utan de gamla byhusen ligger fortfarande samlade.

Knivsta sockenmuseum

Det gamla sockenmagasinet är numera ett museum med en samling av gamla bruksföremål.

Gammelgården

En hembygdsgård med ett flertal byggnader där de äldsta är ifrån 1500-talet. I en lada finns en utställning av jordbruksredskap.

Rasbo hembygdsgård

En 1700-talsgård med en utställning av föremål från alla åldrar från stenåldern till 1900-talet.

Vänge hembygdsförening

Föreningen har en gammal gård med en utställning av bruksföremål. De har även en kvarn.

Hökhuvuds hembygdsmuseum

En samling av ca 500 föremål rörande jakt, hushållning, skola mm.

Älvkarleby Gammelgård

Gårdens byggnader är från 1700- och 1800-talen. Samlingarna speglar självhushållet under den tiden.

Tensta hembygdsmuseum

I bygdegården finns en samling som till största delen består av bruksföremål från bondesamhället.

Funbo sockenstuga

Sockenstugan har en samling med föremål från bygden som omfattar bruksföremål och skolattiraljer mm.

Skuttunge gamla prästgård

Den kringbyggda gårdens äldsta delar byggdes på 1600-talet.

Borgmästargården

Bogmästargården är ett högreståndsboende bevarat i stort sett så som det såg ut på 1930-talet.  (Du hittar borgmästargården under utställningar/hus att besöka)

Sockenmuseet i Gamla Uppsala

I spannmålsmagasinet från ca 1760 finns en samling om såväl socknen i stort som fornminnesområdet med kungshögarna.

Skola

Bälinge skolmuseum

På övervåningen i det gamla skolmuseet en skolsal så som den kunde se ut i mitten av 1880-talet.

Nysätra skolmuseum

I den gamla småskolan finns insamlat material från flera av bygdens skolor. Här ryms även större delen av innehållet i ett lantbrukarhem från cirka 1920.

Ramhällsbygdegård

På bygdegården finns bland annat en gammal skolsal samt en utställning om gruvdriften på orten.

Historia, natur samt övrigt och udda

Klassiska muséer

Carolina Rediviva

I universitetsbiblioteket finns en stor samling av gamla och värdefulla manuskript. Här kan du bland annat se den berömda silverbibeln från 500-talet, dokument från svensk medeltid samt en karta målad av Azteker på 1400-talet.

Enköpings museum

Museets permanenta utställning är uppdelad i tre avdelningar som handlar om forntid, medeltid respektive 1700-tal och 1900-tal. Den senare utställningen handlar till stora delar om statare, stadsliv och militärhistoria.

Museum Gustavianum

I en av universitets äldsta byggnader hittar man den anatomiska teatern samt samlingar med så olika inriktning som vikingar, mumier och mynt.

Upplandsmuseet

Museet har utställningar som tar avstamp i Uppsala och Uppland men med utblickar i resten av världen.

Skattkammaren i Uppsala domkyrka

I domkyrkans norra torn ligger ett museum i flera våningar. Här hittar du bland annat drottning Margaretas gyllene kjortel från medeltiden och de så kallade Sturekläderna från 1500-talet. Båda dessa är helt unika i sitt slag i hela världen. Du hittar även kyrkosilver gamla kungakronor.

Sigtuna museum

Så som en av Sveriges äldsta kvarvarande städer har Sigtuna mycket historia att visa upp.

Norrtälje museum

Muséet är speciellt inriktat mot etnologi, pedagogik och kulturarv. Museet har ett aktivt program riktat specifikt till barn med mycket konstinslag och lärande genom lek. 

Forntid till vikingatid

Vendels besökscentrum

Utanför kyrkan finns ett litet museum som handlar om utgrävningarna som gjordes i Vendel. Utgrävningen avslöjade fjorton båtgravar från ca år 500-800. Fynden var så rikliga och ovanliga att de fick ge namn åt denna tidsperiod som numera kallas vendeltid.

Runstensmuseet

På hembygdsgården finns en utställning om runstenarna i Heby kommun. Här finns även kopior av några av runstenarna.

Vikingagården Gunnes gård

På en rekonstruerad gård i vikingatida stil kan du titta på husen och även på kor, getter och grisar.

Vikingabyn Storholmen

I byn finns ett antal replikor av vikingatida hus, allt från långhus till smedja och stall. Sommartid befolkas byn periodvis av vikingar. Precis bredvid byn finns ett stort gravfält och ett vackert naturreservat.

Universitetsparken

Parken rymmer en stor samling runstenar.

Gamla Uppsala museum

Vid de stora kungagravarna och det som möjligen var en av Sveriges viktigaste tingsplatser på vikingatiden finner du ett museum där guld blandas med sten.

Djur och natur

Botaniska trädgården

Mitt i den stora barockträdgården finns orangeriet som inrymmer mängde av växter från hela världen. Bland annat finns här Sveriges enda regnskog.

Linnéträdgården

Trädgården är en rekonstruktion av Carl von Linnés botaniska trädgård så som den såg ut på 1700-talet.

Linnés Hammarby

På säteriet i Hammarby tillbringade Linné större delen av sitt vuxna liv. Några av husen är öppna för visning och det finns mycket att se i trädgården och i det anslutande kulturreservatet.

Biotopia

På Biotopia visas en interaktiv utställning om djur och natur i Uppland. Utställningarna kompletteras med berättelser och utmaningar.

Evolutionsmuseet

På evolutionsmuseet visas samlingar av dinosaurier, fossiler och växter. Museet har ofta specialutställningar och evenemang speciellt avsedda för barn.

Lingnåre kulturreservat

Kulturlandskapet visar tecken på människonärvaro från vikingatid till medeltid. I en lada finns en utställning om hur människorna levde under dessa perioder och längs den restaurerade medeltida stigen finns skyltar som berättar vad det är man ser i landskapet.

Österbo fäbodar

Invid Hundsjön har det funnits fäbodar sedan 1200-talet. Här finns även grillplats och en vacker naturstig runt sjön.

Övrigt och udda

Fredens hus

Fredens hus har utställningar som fokuserar på utsatthet, fördomar och mänskliga rättigheter. Delar av den permanenta utställningen har vigts åt de svenska fredskämparna Dag Hammarsköld, Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg.

Medicinhistoriska museet

Museet har en samling instrument och attiraljer som sammantaget ger en ganska avskräckande bild av gammaldags medicin. Samlingarna sträcker sig från 1600-talet fram till mitten av 1900-talet.

Söderhällgården

I museet finns en rad diorama som visar miljöer och händelser från svunna tider. Det finns även ett sagoland och en trollskog.

Gimo Knustsmässoutställning

Sedan slutet av 1900-talet har det varje år ordnats en Knutsmässofestival i Gimo. De bästa dräkterna och maskerna från karnevalen får en hedersplats i kvarnen.

Nostalgimuseum

Det här är ett museum med bredd. Här finns bilar, en handelsbod, en bensinmack och barnvagnar.

Bishop Hill Museet

Muséet innehåller dokumentation kring bygdens emigration till Amerika. I en närliggande byggnad finns även en utställning av konstnären Olof Krans.

Bror Hjorts hus

Det här är ett konstmuseum som strävar efter att hålla konsten levande. Detta gör att de ofta har evenemang där barn kan få prova på olika konsttekniker så som måleri, lera och digitala tekniker.

Åbergs museum

Åbergs museum är i grunden samlingar av serier och leksaker men här finns också en Trazankoja i tre våningar.

Uppsala konstmuseum

Konstmuseets samlingar fokuserar på lokala konstnärer men museet visar även upp moderna och internationella utställningar.

Dragon Gate

En stor anläggning i kinesisk stil där det finns utställningar av kinesisk konst samt en rekonstruktion av delar av den berömda terrakottaarmén.

Glasmuseum

En privat samling av press- och vardagsglas samt ett antal textila föremål.

Orgelmuseum

Ett antal kompletta kyrkorglar.

Uppsala universitets myntkabinett

Uppsala universitet har i sin ägo en stor samling mynt och medaljer, varav många är helt unika i sitt slag. I universitetshuset visas ett urval av dessa mynt. I Museum Gustavianum finns ytterligare ett par montrar.

Berätta om det här!